Opcja pozwala określić:

    • czy dostępna jest regulacja głośności 
    • ustawienie poziomu głośności dla każdej godziny w obrębie doby


InfoTouch WatchDog