Informacje o pracy kiosku zawarte są w pliku *.kwr. W przypadku reinstalacji systemu operacyjnego i ponownej instalacji oprogramowania InfoTouch, import pliku *.kwr pozwoli zachować ciągłość danych statystycznych kiosku.


Plik ten można dołączyć również do zgłoszenia serwisowego.Aby zlokalizować plik bazy danych należy wykonać następujące czynności:


Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Wybierz zakładkę Pomoc i kliknij ikonę Eksport


InfoTouch baza danych


Krok 3


Wskaż lokalizację i zapisz plik bazy danych *.kwr.Uwaga: Funkcja eksportu bazy danych do pliku *.kwr dostępna jest od wersji InfoTouch 1.7.5.  W przypadku starszych wersji oprogramowania InfoTouch informacje o pracy kiosku zawarte są w pliku *db.Aby zlokalizować plik bazy danych *.db, wykonaj poniższe czynności:


1. Otwórz katalog instalacyjny programu InfoTouch (np. C:\Users\NazwaUzytkownika\AppData\Local\InfoTouch\InfoTouch Professional - przykład ścieżki dla wersji InfoTouch Professsional).


2. Otwórz podkatalog data