W programie InfoTouch możliwe jest przechwytywanie i zamykanie okien systemowych, które mogą się pojawić jako skutek działań użytkownika. Opcja blokowania okien systemowych dodatkowo zabezpiecza system operacyjny terminala przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika.


Aby skonfigurować blokowanie okien systemowych, należy wykonać poniższe kroki.


Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:


    1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję WatchDog > Blokowanie okien (1).
    2. W oknie po prawej zaznacz opcję usługa jest dostępna (2) .
    3. Kliknij link Dodaj, aby dodać okna, które mają być blokowane (okna można identyfikować za pomocą tytułu lub klasy okna w systemie Windows)

Tytuł okna to tytuł wyskakującego okna systemowego np. Zapisz jako, Zapisywanie, Otwórz itp.

Aby wyskakujące okno zostało zablokowane przez program, należy dokładnie wpisać cały tytuł okna np. Zapisz jako, Pobieranie pliku - ostrzeżenie o zabezpieczeniach itp.


Uwaga: Fraza #*# zastępuje dowolny ciąg znaków. Jeżeli do listy blokowanych okien dodany zostanie tytuł Zapis#*#, to blokowane będą wszystkie okna zawierające taką frazą w tytule np. Zapisz jako, Zapisywanie itd.

    1. Zapisz wprowadzone zmiany.