Aby zdefiniować moduły, z których ma składać się aplikacja, należy dodać te moduły do sekcji Lista dostępnych modułów


W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

  • z menu po lewej stronie wybrać pozycję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie kliknąć link Dodaj moduł (1) 
  • w nowo wyświetlonym oknie InfoTouch Professional - konfigurator - nowy moduł
   • z rozwijanej listy Moduł (2) wybrać rodzaj modułu 
   • w polu Nazwa wpisać jego nazwę
Nowo dodany moduł zostanie wyświetlony w sekcji Lista dostępnych modułów. 

Wskazówka: użytkownik może tworzyć dowolną liczbę takich samych modułów zapisując je pod inną nazwą. Aby zmienić nazwę modułu znajdującego się w sekcji Lista dostępnych modułów, należy wybrać rodzaj modułu, kliknąć na pole Nazwa znajdujące się po prawej stronie wybranego modułu i wpisać jego nową nazwę.


-----------------------

Tematy powiązane: