W programie dostępne są dwa sposoby dodawania przycisków na ekranie menu. Metoda dodawania i usuwania przycisków zależy od wybranego rodzaju modułu.


1. Menu - siatka


W tym module przyciski wyświetlane są w formie tabeli (w kolumnach i wierszach). 


Aby dodać przycisk, należy wykonać następujące czynności:

  • w oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu na pasku narzędzi w sekcji Menu - siatka wskazać liczbę kolumn i wierszy (ilość przycisków)

   infotouch

  • określić odstępy między kolumnami i wierszami.


2. Menu


Ten rodzaj modułu pozwala dodawać przyciski w dowolnej lokalizacji. 


Aby dodać przycisk, należy wykonać następujące czynności:


  • w oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu kliknąć ikonę Dodaj przycisk znajdującą się na pasku narzędzi w sekcji Moduł  - elementy
  • zaznaczyć dodany przycisk i wskazać jego lokalizację w oknie podglądu-----------------------

Tematy powiązane: