Po stworzeniu alternatywnego interfejsu dla zalogowanych użytkowników należy dodać użytkowników aplikacji.


W tym celu wykonaj poniższe czynności:


1. Kliknij ikonę Użytkownicy aplikacji 


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracjaW nowo wyświetlonym oknie możesz:

  • tworzyć i edytować grupy użytkowników
  • dodawać i edytować użytkowników
  • uzyskać raporty dotyczące logowania użytkowników 
  • udostępnić opcję logowania użytkowników i skonfigurować parametry logowania2. Aby stworzyć grupę użytkowników (opcja) wybierz z lewego menu pozycję Grupy i wykonaj następujące czynności:

  • kliknij ikonę Dodaj grupę
  • w nowym oknie wpisz nazwę grupy
  • z rozwijanej listy wybierz moduł, który chcesz przyporządkować tej grupie jako moduł startowy i kliknij przycisk OK


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja    3. Aby dodać użytkownika wybierz z lewego menu pozycję Użytkownicy i wykonaj następujące czynności:

  • kliknij ikonę Dodaj użytkownika
  • w nowym oknie wpisz imię i nazwisko użytkownika
  • jeżeli użytkownik ma być przyporządkowany do określonej grupy zaznacz opcję Grupa i z rozwijanej listy wybierz grupę
  • jeżeli użytkownik nie jest członkiem grupy, to wybierz z rozwijanej listy moduł startowy dla tego użytkownika (kontent, który wyświetli się po zalogowaniu)

Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja


  • określ metodę autoryzacji (opcja do wyboru)
   • Czytnik kart zbliżeniowych RFID
    • podłącz czytnik do PC, kliknij przycisk Ustaw kod i zbliż kartę użytkownika lub wprowadź kod ręcznie
   • Login i hasło
    • wpisz login i ustaw hasło
    4. Kliknij przycisk OK

    5. W ten sam sposób wprowadź kolejnych użytkowników.


Kolejnym krokiem po skonfigurowaniu kontentu i dodaniu użytkowników jest udostępnienie opcji logowania.