Aby udostępnić użytkownikom możliwość drukowania ofert i skonfigurować parametry wydruku, uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:

Krok 1 - Wybierz przycisk z ofertami pracy


  1. W oknie edytora modułu zaznacz przycisk z ofertami pracy (informacje, jak skonfigurować przycisk znajdziesz TUTAJ)
  2. Kliknij ikonę Edytuj parametry modułu znajdującą się po prawej stronie pozycji Oferty pracy wybranej z rozwijanej listy Moduły


InfoTouch Kiosk z Praca


Krok 2 - Udostępnij opcję drukowania ofert pracy


W nowo wyświetlonym oknie Oferty pracy - InfoTouch kiosk z Pracą - konfigurator wykonaj następujące czynności


  1. W sekcji Drukowanie zaznacz opcję drukowanie jest dostępne
  2. Wskaż drukarkę.
  3. Zaznacz, czy podczas drukowania ma być użyty mechanizm zabezpieczający przed nadmiernym użyciem drukarki (opcjonalnie)


InfoTouch Kiosk z Praca


Krok 3 - Skonfiguruj parametry wydrukuKliknij link Parametry wydruku ofert pracy i w nowo wyświetlonym oknie skonfiguruj:


  • czcionki napisów i etykiet
  • drukowanie linii pomiędzy poszczególnymi informacjami
  • marginesy 
  • nagłówek i stopkę na wydruku
  • zakres drukowanych informacjiInfoTouch Kiosk z Praca


Krok 4


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator