Oprogramowanie umożliwia określenie widoczności napisów pod przyciskami na pasku narzędzi oraz ich edycję.


Aby skonfigurować opcję, wykonaj poniższe czynności:

  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz moduł (możesz utworzyć kopię istniejącego modułu lub dodać nowy)
  • kliknij pierwszą ikonę Edytuj moduł  W nowym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu:

  • określ widoczność napisów pod przyciskami  • zmień treść napisów  • skonfiguruj napisy dla różnych wersji językowych