Opcja pozwala na określenie:

    • widoczności przycisków dokowania i zamknięcia klawiatury
    • widoczności grup klawiszy
    • zmniejszenie/zwiększenie rozmiaru 
    • trybu wyświetlania znaków na klawiszach 
    • widoczności klawiszy Windows i klawisza aplikacji


Infokioski oprogramowanie konfiguracjaWskazówka: parametry blokowania skrótów klawiaturowych należy ustawić w opcji WatchDog –> Klawiatura (zobacz TUTAJ)