Krok 1


Uruchom program InfoTouch Configurator


Krok 2


Po uruchomieniu konfiguratora:

  • w polu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika (1)
  • w polu po prawej stronie z opcji Lista dostępnych modułów wybierz moduł, który chcesz edytować (lub kliknij link Dodaj moduł, aby stworzyć nowy moduł Menu)
  • kliknij znajdującą się po prawej stronie ikonę Edytuj moduł (2)


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Krok 3


W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – edytor modułu wykonaj następujące czynności:

  • zaznacz przycisk, który ma być edytowany
  • w polu po prawej stronie wybierz zakładkę Ustawienia ogólne
  • z rozwijanej listy Widoczność wybierz pozycję Widoczny 
  • w polu Tytuł wpisz tytuł przycisku (napis, który będzie wyświetlony na przycisku) 
  • opcjonalnie uzupełnij pole Podtytuł i dodaj ikonę

Uwaga:  domyślna konfiguracja programu InfoTouch ma wielojęzyczny interfejs użytkownika. Jeżeli edytujesz domyślny moduł aplikacji (Menu-siatka), kliknij ikonę Wersje językowe i usuń napisy dla poszczególnych wersji językowych.


Infokioski oprogramowanie InfoTouchUwaga: na liście będą widoczne tylko te moduły, które zostały dodane w sekcji Lista dostępnych modułów. Moduł będzie widoczny pod taką nazwą, pod jaką został dodany do listy.
  • kliknij ikonę Edytuj znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu


Krok 4


W nowo wyświetlonym oknie Przeglądarka dokumentów - InfoTouch – konfigurator wykonaj następujące czynności:


  • w polu Tytuł wpisz tekst, który pojawi się na pasku narzędzi w module

Uwaga: opcja jest dostępna tylko w module Przeglądarka dokumentów. Jeżeli chcesz ukryć tytuł, wykonaj czynności opisane TUTAJ lub wybierz moduł Przeglądarka dokumentów v2

  • w polu Dokument wskaż lokalizację pliku

Uwaga: pamiętaj, aby wszystkie dodawane w aplikacji pliki umieszczać w podkatalogu user (ikona Katalog użytkownika)

  • dla dokumentów PDF i XPS w polu Rozmiar możesz wybrać opcje wyświetlania dokumentu:
   • rzeczywistą wielkość dokumentu
   • dopasowanie całej strony do okna
   • dopasowanie do szerokości okna
  • opcjonalnie uzupełnij pola Identyfikator i Tagi  • jeżeli drukowanie ma być dostępne, to w sekcji Drukowanie
   • zaznacz opcję drukowanie jest dostępne
   • wskaż drukarkę
   • opcjonalnie zaznacz opcję użycia mechanizmu zabezpieczającego przed nadmiernym drukowaniem

Interfejs użytkownika - drukowanie dokumentu


  • jeżeli chcesz udostępnić opcję wysyłania dokumentów, to w sekcji Wysyłanie wiadomości e-mail
   • zaznacz opcję wysyłanie wiadomości jest dostępne
   • wpisz tekst nagłówka i określ, czy użytkownik może go edytować
   • opcjonalnie wpisz dodatkową informację i określ, czy użytkownik może ją edytować

Uwaga: opcja wymaga skonfigurowania parametrów serwera SMTP  (zobacz TUTAJ)

Interfejs użytkownika - wysyłanie dokumentu

Krok 5


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator