Krok 1


Uruchom program InfoTouch Configurator


Krok 2


Po uruchomieniu konfiguratora:

  • w polu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika (1)
  • w polu po prawej stronie z opcji Lista dostępnych modułów wybierz moduł, który chcesz edytować (lub kliknij link Dodaj moduł, aby stworzyć nowy moduł Menu)
  • kliknij znajdującą się po prawej stronie ikonę Edytuj moduł (2)Krok 3


W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – edytor modułu wykonaj następujące czynności:

  • zaznacz przycisk, który ma być edytowany
  • w polu po prawej stronie wybierz zakładkę Ustawienia ogólne
  • z rozwijanej listy Widoczność wybierz pozycję Widoczny 
  • w polu Tytuł wpisz tytuł przycisku (napis, który będzie wyświetlony na przycisku) 


Uwaga: domyślna konfiguracja programu InfoTouch ma wielojęzyczny interfejs użytkownika. Jeżeli edytujesz domyślny moduł aplikacji (Menu-siatka), kliknij ikonę Wersje językowe i usuń napisy dla poszczególnych wersji językowych.Krok 4


W polu po prawej stronie 

  • z rozwijanej listy Akcja wybierz opcję Uruchom moduł 
  • z rozwijanej listy Moduł wybierz pozycję Photo Gallery 

Uwaga: na liście będą widoczne tylko te moduły, które zostały dodane w sekcji Lista dostępnych modułów. Moduł będzie widoczny pod taką nazwą, pod jaką został dodany do listy.
Krok 5


Kliknij ikonę Edytuj znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu


Krok 6


W nowo wyświetlonym oknie Galeria zdjęć - InfoTouch – konfigurator wykonaj następujące czynności:


  • w polu Tytuł wpisz tytuł galerii (pole tytułu pozostanie puste, jeżeli wstawisz znak spacji)
  • w polu Katalog wskaż lokalizację folderu z galerią

Uwaga: pamiętaj, aby wszystkie dodawane w aplikacji pliki umieszczać w podkatalogu user (ikona Katalog użytkownika)Krok 7


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator