Krok 1


Uruchom program InfoTouch Configurator


Krok 2


Po uruchomieniu konfiguratora:

  • w polu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika (1)
  • w polu po prawej stronie z opcji Lista dostępnych modułów wybierz moduł, który chcesz edytować (lub kliknij link Dodaj moduł, aby stworzyć nowy moduł Menu)
  • kliknij znajdującą się po prawej stronie ikonę Edytuj moduł (2)Krok 3


W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – edytor modułu wykonaj następujące czynności:

  • zaznacz przycisk, który ma być edytowany
  • w polu po prawej stronie wybierz zakładkę Ustawienia ogólne
  • z rozwijanej listy Widoczność wybierz pozycję Widoczny 
  • w polu Tytuł (3) wpisz tytuł przycisku (napis, który będzie wyświetlony na przycisku) 


Uwaga: domyślna konfiguracja programu InfoTouch ma wielojęzyczny interfejs użytkownika. Jeżeli edytujesz domyślny moduł aplikacji (Menu-siatka), kliknij ikonę Wersje językowe i usuń napisy dla poszczególnych wersji językowych.


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Krok 4


Z rozwijanej listy Akcja (4) wybierz opcję Uruchom moduł


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Krok 5


Z rozwijanej listy Moduł wybierz moduł przeglądarki internetowej np. Web Browser (5)Krok 6


Kliknij ikonę Edytuj (6) znajdującą się po prawej stronie wybranego modułuKrok 7


W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – przeglądarka internetowa wykonaj następujące czynności:


  • w polu Strona domowa wpisz adres strony lub kliknij ikonę Edytuj i w oknie InfoTouch - konfigurator -strony internetowej skonfiguruj dodatkowe parametry:
   • adresy dla poszczególnych wersji językowych
   • adres offline w przypadku braku połączenia z internetem
   • domyślne powiększenie wyświetlanej strony  • w polu Typ przeglądarki z rozwijanej listy wybierz silnik przeglądarki - Trident (Internet Explorer) lub Chromium
  • jeżeli drukowanie ma być dostępne, w sekcji Drukowanie
   • zaznacz opcję drukowanie jest dostępne
   • wskaż drukarkę
   • opcjonalnie zaznacz opcję użycia mechanizmu zabezpieczającego przed nadmiernym drukowaniem

Infokioski oprogramowanie InfoTouch

Interfejs użytkownika - wydruk strony internetowej


Uwaga: Wszystkie ustawienia zaawansowane mogą być kopiowane, a następnie wklejane w przypadku konfigurowania kolejnego przycisku na ekranie Menu
Krok 8


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator