Krok 1


Uruchom program InfoTouch Configurator


Krok 2


Po uruchomieniu programu:


  • w polu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika (1)
  • jeżeli modułem domyślnym aplikacji jest przeglądarka internetowa, to w polu po prawej stronie na liście Moduł domyślny kliknij ikonę Edytuj parametry modułu (2)


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


  • jeżeli modułem domyślnym aplikacji jest ekran z przyciskami (Menu), to stronę startową zdefiniuj podczas konfigurowania akcji przycisku w edytorze modułu.


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Uwaga: Jeżeli ikona Edytuj parametry modułu nie jest widoczna, to kliknij prawym przyciskiem myszy, wyświetl menu kontekstowe i kliknij opcję Edytuj


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Krok 3


W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – przeglądarka internetowa wykonaj następujące czynności:


  • w polu Strona domowa wpisz adres strony
  • kliknij link Ustawienia zaawansowane (1)
  • w oknie Przeglądarka internetowa - ustawienia zaawansowane wykonaj następujące czynności:
   • w sekcji Ogólne odznacz opcję pasek adresu jest widoczny (2)
   • w sekcji Wyszukiwanie odznacz opcję wyszukiwanie jest dostępne (3)
   • kliknij przycisk OK (4) i zapisz ustawienia


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Wskazówka: Wszystkie ustawienia zaawansowane mogą być kopiowane, a następnie wklejane w przypadku konfigurowania kolejnego przycisku na ekranie Menu


Krok 4


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator