Opcja umożliwia zdefiniowanie parametrów pracy wirtualnej klawiatury wyświetlanej w aplikacji InfoTouch:

    • dostępność klawiatury
    • uruchamianie po kliknięciu przez użytkownika pola edycji 

Uwaga: w przypadku przeglądarki internetowej z silnikiem Trident klawiatura będzie się uruchamiała automatycznie tylko na pasku adresu i polu wyszukiwarki. Automatyczne uruchamianie klawiatury na polach tekstowych na stronie internetowej dostępne jest tylko w przypadku silnika Chromium (jak udostępnić opcję, zobacz TUTAJ

    • automatyczne zwalnianie klawiszy kontrolnych
    • układ klawiatury
    • ukrywanie po okresie bezczynności