W każdym infokiosku uruchom program konfiguracyjny  i wykonaj poniższe czynności:


  1. Na górnym pasku narzędzi kliknij ikonę Zdalne zarządzanie


infokioski zdalne zarzadzanie


  1. W oknie, które się wyświetli zaznacz zezwól na zarządzanie przez internet

    infokioski zdalne zarzadzanie

  2. Wpisz Identyfikator grupy (został przesłany mailem po dokonaniu zakupu)
  3. Wybierz i skonfiguruj opcje serwera:

- zaznacz GagaSoft, jeżeli zakupiłeś opcję InfoTouch Cloud
  lub

- wprowadź URL (lub IP), jeżeli zakupione zostało oprogramowanie serwerowe InfoTouch Server

  1. Kliknij przycisk OK i zamknij okno.
  2. Zapisz zmiany i zamknij konfigurator.
  3. Uruchom program główny np. InfoTouch Professional