Aby zarządzanie kioskami było możliwe, należy udostępnić w infokiosku katalog instalacyjny programu InfoTouch nadając uprawnienia do odczytu i zapisu plików. 


Domyślna ścieżka to  C:\Users\NazwaUzytkownika\AppData\Local\InfoTouch\InfoTouch Professional (przykład dla wersji InfoTouch Professsional).