Na komputerze administratora uruchom program InfoTouch WEB Configurator i wykonaj poniższe kroki.


Krok 1 - Wybierz metodę konfiguracji


Wybierz jedną z dwóch metod:


  1. Ustawienia ręczne
  2. Import ustawień z pliku lub kiosku


Uwaga: niektórych opcji np. tryb kiosk (z opcji Ustawienia ogólne) oraz ustawień systemu (z opcji Watchdog) nie można konfigurować zdalnie. 
Te opcje nie są dostępne w programie InfoTouch WEB Configurator. Można je skonfigurować wyłącznie lokalnie w infokiosku.


1. Ustawienia ręczne


Ta opcja umożliwia stworzenie ustawień od podstaw (podobnie jak w infokiosku)


Uwaga: z uwagi na funkcję exportu ustawień zalecamy umieszczanie wszystkich dodawanych plików w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch. Aby otworzyć ten podkatalog kliknij ikonę Katalog użytkownika znajdującą się na górnym pasku narzędzi


Wskazówka: z uwagi na potencjalne problemy z odtwarzaniem plików nazwy plików/folderów nie powinny zawierać:

  • spacji
  • polskich znaków diakrytycznych
  • " / \ < > ? : * |'!
  • znaków wpisywanych przy użyciu klawisza Ctrl
  • nazwy kończących się spacją lub kropką

2. Import ustawień


Opcja umożliwia pobranie ustawień:

   • z pliku archiwum (*.itarch) 
   • z dowolnego kiosku w sieci globalnej. 


infokioski zdalne zarzadzanieImport z pliku archiwum


W oknie WEB Configurator - import wykonaj następujące czynności:


   • z rozwijanej listy Źródło importu wybierz pozycję Import z pliku
   • kliknij ikonę Przeglądaj i wybierz twój plik archiwum (*.itarch)
   • kliknij przycisk Importuj


Uwaga: przed importem możesz zdecydować, czy pliki znajdujące się w katalogach aplikacji mają być usunięte.


infokioski zdalne zarzadzanieImport z kiosku


W oknie WEB Configurator - import wykonaj następujące czynności:


   • z rozwijanej listy Źródło importu wybierz pozycję Import z kiosku w sieci WEB
   • wybierz kiosk z rozwijanej listy
   • kliknij przycisk Importuj


Uwaga: przed wykonaniem importu upewnij się, że w kiosku jest uruchomiony program główny np. InfoTouch Professional.


infokioski zdalne zarzadzanie


Krok 2 - Zapisz zmiany


Kliknij ikonę Zapisz na górnym pasku narzędzi i zapisz wprowadzone zmiany.


Krok 3 - Zaktualizuj ustawienia


Wprowadź w programie zmiany, które chcesz zastosować w kioskach. Zapisz zmiany.


Krok 4 - Wyślij nowe ustawienia


Nowe ustawienia możesz wyeksportować do:

   • pliku archiwum (*.itarch) 
   • bezpośrednio do jednego, kilku lub wszystkich kiosków jednocześnie.


Aby wyeksportować ustawienia kliknij na górnym pasku narzędzi ikonę Eksport. Następnie wybierz, czy ustawienia mają być wyeksportowane do pliku archiwum, czy do kiosku/kioskówEksport do pliku


W oknie WEB Configurator - eksport wykonaj poniższe czynności:


   • z rozwijanej listy wybierz pozycję Eksport do pliku
   • kliknij ikonę Przeglądaj, wybierz lokalizację i wpisz nazwę pliku
   • kliknij przycisk Eksportuj


infokioski zdalne zarzadzanie


Zapisz plik *.itarch.Eksport do kiosku


W oknie WEB Configurator - eksport wykonaj poniższe czynności:


   • wybierz opcję Eksportuj ustawienia do kiosków w sieci WEB
   • wybierz jeden, kilka lub wszystkie kioski
   • zaznacz opcje dodatkowe
    • czy eksportować pliki z katalogu użytkownika
    • czy wyświetlić komunikat o restarcie aplikacji
   • kliknij przycisk Eksportujinfokioski zdalne zarzadzanie