Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:


    • z menu po lewej stronie wybierz opcję WatchDog
    • w oknie po prawej stronie w polu Kontrola wolnej pamięci udostępnij usługę 
    • określ minimalną wielkość wolnej pamięci, poniżej której zostanie wykonany restart systemu operacyjnego
    • zapisz zmiany