Moduł pozwala zbudować ekran nawigacyjny z przyciskami w tabeli - rzędach i kolumnach. Użytkownik może tworzyć dowolną liczbę takich ekranów zapisując moduły pod inną nazwą.


Aby edytować interfejs modułu, należy wybrać go z listy dostępnych modułów i kliknąć pierwszą ikonę znajdującą się po prawej stronie w polu Nazwa.


Zostanie wyświetlone okno InfoTouch - konfigurator - edytor modułu, w którym można dokonywać zmian dostosowując interfejs (tło, przyciski, paski narzędzi, akcje) do indywidualnych potrzeb.


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja


    Okno edycji modułu (1)


Okno umożliwia podgląd ekranu menu oraz edycję poszczególnych jego elementów:


Podgląd zmian (2)


 Opcja pozwala na podgląd wprowadzanych zmian:

  • Język - możliwość sprawdzenia interfejsu w poszczególnych wersjach językowych
  • Rozmiar ekranu - możliwość sprawdzenia interfejsu dla określonej rozdzielczości
  • Skóra - sprawdzenie interfejsu w określonej skórze (wybór skóry dla aplikacji TUTAJ)
  • Powiększenie - możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podglądu


Wskazówka: zaznaczona opcja skaluj względem wybranej rozdzielczości oznacza, że przy zmianie rozdzielczości moduł będzie skalowany do aktualnej wielkości monitora.

Pasek narzędzi (3)


Opcja pozwala skonfigurować parametry górnego paska narzędzi:


Menu - siatka (4)


Opcja pozwala skonfigurować:

  • ilość przycisków na ekranie menu
   Uwaga: przyciski wyświetlane są w formie tabeli, aby dodać przyciski należy określić liczbę kolumn i wierszy
  • odległość pomiędzy przyciskami

Wskazówka: jeżeli chcesz stworzyć menu z przyciskami w dowolnej lokalizacji, użyj moduł Menu

Moduł - elementy (5)


Opcja pozwala konfigurować elementy interfejsu

Klawiatura (6)


Ikona uruchamia wirtualną klawiaturę w konfiguratorze modułu.

Wskazówka: aby skonfigurować parametry uruchamiania wirtualnej klawiatury w aplikacji, należy zamknąć okno edytora modułu i wybrać z lewego menu pozycję Klawiatura


Katalog użytkownika (7)


Szybki dostęp do podkatalogu user z katalogu instalacyjnego programu InfoTouch.


Ważne: z uwagi na funkcję exportu ustawień zalecamy umieszczanie wszystkich dodawanych plików (grafik, dokumentów, plików dźwiękowych) w podkatalogu user 


Kontrolki (8)


Okno umożliwia zaznaczenie do edycji:

  • paska narzędzi
  • tytułu modułu
  • przycisków na ekranie menu


Aby edytować elementy interfejsu można zaznaczyć element w kontrolce lub wybrać go w oknie edycji modułu (1) znajdującym się po po lewej stronie.

Właściwości (9)


Okno konfigurowania parametrów:

  • przycisków na pasku narzędzi
  • tytułu modułu
  • przycisków na ekranie menuTematy powiązane:
---------------------------------------------------------------------------------