Moduł pozwala zbudować ekran nawigacyjny z przyciskami w formie tabeli - w rzędach i kolumnach. Użytkownik może tworzyć dowolną liczbę takich ekranów zapisując moduły pod inną nazwą.


Aby edytować moduł należy:

  • dodać moduł Menu - siatka do interfejsu użytkownika (lub wybrać istniejący moduł w sekcji Lista dostępnych modułów)
  • w sekcji  Lista dostępnych modułów wybrać moduł i wyświetlić go do edycji (kliknąć pierwszą ikonę znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu w polu Nazwa)
  • w nowo wyświetlonym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu dokonać zmian dostosowując interfejs do indywidualnych potrzeb.Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja


    Okno edycji modułu (1)


Okno umożliwia podgląd ekranu menu oraz edycję poszczególnych jego elementów:


Moduł - widok (2)


 Opcja pozwala sprawdzić podgląd wprowadzanych zmian:

  • Język - możliwość sprawdzenia interfejsu w poszczególnych wersjach językowych
  • Rozmiar ekranu - możliwość sprawdzenia interfejsu dla określonej rozdzielczości 
  • Skóra - sprawdzenie interfejsu w określonej skórze (wybór skóry dla aplikacji TUTAJ)
  • Powiększenie - możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podglądu


Wskazówka: zaznaczona opcja skaluj względem wybranej rozdzielczości oznacza, że przy zmianie rozdzielczości moduł będzie skalowany do aktualnej wielkości monitora

Pasek narzędzi (3)


Opcja pozwala skonfigurować parametry górnego paska narzędzi:


Menu - siatka (4)


Funkcja pozwala skonfigurować:

  • ilość przycisków na ekranie menu 
   Uwaga: przyciski wyświetlane są w formie tabeli, aby dodać przyciski należy określić liczbę kolumn i wierszy
  • odległość pomiędzy przyciskami

Wskazówka: jeżeli chcesz stworzyć menu z przyciskami w dowolnej lokalizacji, użyj moduł Menu

Moduł - elementy (5)


Opcja pozwala konfigurować elementy interfejsu 

Klawiatura (6)


Ikona uruchamia wirtualną klawiaturę w konfiguratorze modułu. 

Wskazówka: aby skonfigurować parametry uruchamiania wirtualnej klawiatury w aplikacji, należy zamknąć okno edytora modułu i wybrać z lewego menu pozycję Klawiatura


Katalog użytkownika (7)


Szybki dostęp do podkatalogu user z katalogu instalacyjnego programu InfoTouch. 


Ważne: z uwagi na funkcję exportu ustawień zalecamy umieszczanie wszystkich dodawanych plików (grafik, dokumentów, plików dźwiękowych) w podkatalogu user 


Kontrolki (8)


Okno umożliwia zaznaczenie do edycji:

  • paska narzędzi 
  • tytułu modułu
  • przycisków na ekranie menu


Aby edytować elementy interfejsu można zaznaczyć element w kontrolce lub wybrać go w oknie edycji modułu (1) znajdującym się po po lewej stronie.

Właściwości (9)


Okno konfigurowania parametrów:

  • przycisków na pasku narzędzi 
  • tytułu modułu
  • przycisków na ekranie menu-----------------------

Tematy powiązane: