Moduł pozwala zbudować ekran nawigacyjny z przyciskami w dowolnej lokalizacji.


Interfejs użytkownika - ekran nawigacyjny (moduł Menu)


Aby edytować moduł należy:

  • dodać moduł Menu do interfejsu użytkownika (lub wybrać istniejący moduł w sekcji Lista dostępnych modułów)
  • zaznaczyć moduł do edycji
  • w oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu kliknąć na pasku narzędzi ikonę Dodaj przycisk  • zaznaczyć dodany przycisk i wskazać jego lokalizację w oknie podglądu
  • skonfigurować parametry przycisku:
   • treść pierwszego napisu
   • treść drugiego napisu
   • wyświetlaną ikonę
   • rozmiar przycisku
   • akcję, która ma być wykonana przez program po naciśnięciu przez użytkownika danego przycisku
  • pozostałe elementy parametry interfejsu takie, jak tło, tytuł, przyciski, pasek narzędzi konfigurować podobnie, jak w module Menu-siatkaTematy powiązane:
---------------------------------------------------------------------------------