Moduł pozwala zbudować ekran nawigacyjny z przyciskami w dowolnej lokalizacji. 


Interfejs użytkownika - ekran nawigacyjny (moduł Menu)


Aby edytować moduł należy:

  • dodać moduł Menu do interfejsu użytkownika (lub wybrać istniejący moduł w sekcji Lista dostępnych modułów)
  • w sekcji  Lista dostępnych modułów wybrać moduł i wyświetlić go do edycji (kliknąć pierwszą ikonę znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu w polu Nazwa)
  • w oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu kliknąć na pasku narzędzi ikonę Dodaj przycisk   • zaznaczyć dodany przycisk i wskazać jego lokalizację w oknie podglądu
  • skonfigurować parametry przycisku:
   • treść pierwszego napisu
   • treść drugiego napisu
   • wyświetlaną ikonę
   • rozmiar przycisku
   • akcję, która ma być wykonana przez program po naciśnięciu przez użytkownika danego przycisku
  • skonfigurować pozostałe elementy parametry interfejsu takie, jak tło, tytuł, przyciski, pasek narzędzi podobnie, jak w module Menu-siatka-----------------------

Tematy powiązane: