Modułem domyślnym (startowym) aplikacji może zostać dowolny moduł znajdujący się w sekcji Lista dostępnych modułów


Aby określić, który moduł ma być modułem startowym, należy wybrać moduł z rozwijanej listy Moduł domyślny.


Uwaga: na liście będą widoczne tylko te moduły, które zostały wcześniej dodane do Listy dostępnych modułów.
Jeżeli modułem startowym aplikacji jest moduł Menu - siatka lub Menu, to aby skonfigurować parametry modułu np. przyciski, należy zaznaczyć moduł w polu Lista dostępnych modułów i kliknąć ikonę Edytuj moduł.  


W przypadku pozostałych modułów wybranych jako moduł domyślny na rozwijanej liście Moduł domyślny obok wybranej pozycji pojawi się ikona Edytuj parametry modułu.


-----------------------

Tematy powiązane: