Numer seryjny aplikacji jest niezbędny przy supporcie oraz w przypadku zarządzania przez internet. Aby sprawdzić numer seryjny aplikacji, wykonaj poniższe kroki:


Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Po uruchomieniu programu:


    • wybierz zakładkę Pomoc (1) w górnym menu
    • kliknij ikonę Informacje o programie (2)
    • sprawdź numer seryjny aplikacji w oknie informacji o programie (3).


InfoTouch numer seryjny


Wskazówka: okno informacji o programie można wyświetlić także podczas pracy programu głównego korzystając ze skrótu klawiaturowego Shift+Alt+I .