Oprogramowanie umożliwia odbieranie wiadomości w dedykowanym module aplikacji


Uwaga: opcja nie jest dostępna w wersji InfoTouch Basic


Aby udostępnić tę opcję:

    • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Email -> Odbiór wiadomości
    • w oknie po prawej stronie kliknij link Dodaj (1) i w tabeli poniżej skonfiguruj parametry serwera 
    • kliknij link Dodaj znanych dostawców (2) i zaznacz w oknie dostawców poczty, spośród których użytkownik będzie mógł wybrać dostawcę
    • zaznacz opcję zezwól użytkownikowi na użycie własnego dostawcy poczty (użytkownik będzie mógł wpisać w module parametry własnego providera)
    • zaznacz opcję zezwól użytkownikowi na drukowanie wiadomości, jeżeli odebrane wiadomości mają być drukowane


Infokioski oprogramowanie InfoTouch