Opcja umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów wyświetlania okna programu głównego.


  1. Obramowanie

Możliwość zdefiniowania trybu wyświetlania okna aplikacji:

   • bez obramowania (aplikacja wyświetla się na całym ekranie)
   • z obramowaniem (możliwość przesuwania okna, w przypadku braku zmiany shella - dostęp do pulpitu, paska zadań, menu Start) - USTAWIENIE NIEZALECANE
  1. Marginesy

Możliwość dodania marginesów wokół okna aplikacji np. w celu odsunięcia elementów interfejsu użytkownika (np. ikon) znajdujących się blisko krawędzi ekranu.

  1. Położenie okna

W przypadku stanowiska z wieloma monitorami opcja umożliwia zdefiniowanie obszaru i położenia okna aplikacji. 
Aplikacja może być wyświetlana:

   • na całym dostępnym obszarze
   • na wybranym monitorze (Indeks "0" oznacza wyświetlacz główny)
   • w określonej lokalizacji (po podaniu współrzędnych)
   • centralnie względem wybranego obszaru bazowego
   • w innym niż domyślny rozmiarze
  1. Tło okna

Opcja umożliwia jednoczesną zmianę tła we wszystkich modułach aplikacji. Pozostałe elementy interfejsu np. okna dialogowe pozostają takie, jak aktualnie wybrana skóra.

Uwaga: zmiana tła każdego modułu aplikacji może zostać dokonana w opcji Interfejs użytkownika. W takim przypadku tło modułu będzie takie, jak w ustawieniach opcji Interfejs użytkownika.