Opcja wyboru położenia paska narzędzi dostępna jest tylko w dwóch modułach:


Aby określić skonfigurować opcję, wykonaj poniższe czynności:

  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz moduł (jeżeli moduł nie jest widoczny na liście, to dodaj moduł do interfejsu)
  • kliknij pierwszą ikonę Edytuj moduł  


W nowym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu w sekcji Pasek narzędzi skonfiguruj:

  • położenie
  • marginesy
  • przezroczystość paska (jeżeli zmienione zostało tło modułu, opcja pasek narzędzi jest przezroczysty powinna być zaznaczona)