Opcja umożliwia:

  • tworzenie nieinteraktywnych prezentacji z elementów różnego typu: tekstu, obrazów, filmów, dźwięku, animacji Flash, stron internetowych
  • definiowanie harmonogramu wyświetlania prezentacji
  • definiowanie obszaru wyświetlania prezentacji i poszczególnych zdarzeń w każdej prezentacji (część ekranu, drugi monitor, wiele monitorów)


Opcja nie jest dostępna w wersji InfoTouch Basic


Uwaga: z uwagi na funkcję exportu ustawień zalecamy umieszczanie wszystkich dodawanych plików w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch. Aby otworzyć ten podkatalog kliknij ikonę Katalog użytkownika znajdującą się na górnym pasku narzędzi


Wskazówka: z uwagi na potencjalne problemy z odtwarzaniem plików nazwy plików /folderów nie powinny zawierać:

  • spacji
  • polskich znaków diakrytycznych
  • " / \ < > ? : * |'!
  • znaków wpisywanych przy użyciu klawisza Ctrl
  • nazwy kończących się spacją lub kropkąAby stworzyć prezentację, z menu po lewej stronie wybierz pozycję Prezentacja i w polu po prawej stronie wykonaj poniższe kroki.


Krok 1 - Dodaj prezentację


  • z rozwijanej listy Rodzaj prezentacji wybierz pozycję Odtwarzacz
  • zdefiniuj obszar wyświetlania (jeśli chcesz pokazać prezentację na pełnym ekranie, wpisz np. 0,0,1920,1080)
  • kliknij link Dodaj odtwarzacz


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja


Uwaga: jeżeli z listy Rodzaj prezentacji zostanie wybrana pozycja Odtwarzacz, a żaden odtwarzacz nie zostanie dodany lub zaznaczony jako aktywny, to po uruchomieniu programu głównego InfoTouch wyświetli się czarny ekran.


Krok 2 - Zdefiniuj ogólne ustawienia prezentacji


  • w zakładce Ogólne zaznacz opcję odtwarzacz jest aktywny
  • w polu Nazwa wpisz nazwę
  • zdefiniuj obszar wyświetlania (jeśli chcesz pokazać prezentację na pełnym ekranie, wpisz np. 0,0,1920,1080)
  • dodaj tło (opcjonalnie)
  • z rozwijanej listy Czas odtwarzania wybierz sposób, w który prezentacja ma być odtwarzana:
   • jeden raz
   • cały czas - bez ograniczeń
   • przez ustalony czas
   • zdefiniowaną liczbę powtórzeń


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracjaKrok 3 - Zdefiniuj harmonogram


Ustawienia opcjonalne, pola mogą pozostać puste.


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracjaKrok 4 - Skonfiguruj elementy prezentacji


  • w zakładce Zdarzenia kliknij link Dodaj zdarzenie
  • w nowym oknie z rozwijanej listy Zdarzenie wybierz rodzaj zdarzenie, które ma zostać odtworzone:
   • zmiana tła
   • dźwięk
   • plik video
   • napis
   • strona internetowa
   • animacja Flash
  • zdefiniuj parametry każdego zdarzenia:
   • tytuł (zostanie wyświetlony na liście zdarzeń)
   • czas rozpoczęcia emisji (uwaga:jeżeli zdarzenia mają być odtwarzane jedno po drugim, to czas rozpoczęcia danego zdarzenia powinien uwzględniać czas trwania poporzedniego zdarzenia)
   • długość odtwarzania i czas odtwarzania
   • liczbę powtórzeń w przypadku plików dźwiękowych i wideo
   • obszar wyświetlania
   • wygląd tła i obramowania (opcjonalnie)


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja


Krok 5


Zapisz zmiany, zamknij konfigurator i uruchom program główny (wskazówka: aby aplikacja uruchamiała się automatycznie i użytkownik kiosku nie miał dostępu do pulpitu Windows włącz w programie opcję TRYB KIOSK)