Po dokonaniu zakupu, otrzymasz w wiadomości e-mail plik licencyjny (*.license). Zapisz ten plik na dysku i użyj go, aby zarejestrować swoją aplikację.


Uwaga: Jeśli zakupiłeś więcej niż jedną licencję, otrzymasz plik .zip zawierający wszystkie pliki licencyjne. Musisz rozpakować archiwum i zarejestrować każdą aplikację osobno.


Rejestracji programu można dokonać uruchamiając wersję trial programu głównego albo konfigurator.Aby zarejestrować program należy:

  • kliknąć na pulpicie ikonę InfoTouch 
  • kliknąć przycisk Rejestracja
  • w oknie InfoTouch - konfigurator - Rejestracja kliknąć ikonę Przeglądaj (1) i wskazać ścieżkę dostępu do pliku licencyjnego
  • kliknąć przycisk Zarejestruj (2)Jeżeli plik licencyjny jest prawidłowy, to aplikacja zostanie zarejestrowana po starcie programu.


------


Możesz także zarejestrować aplikację używając programu do konfiguracji. W tym celu należy:

  • uruchomić InfoTouch Configurator
  • wybrać zakładkę Pomoc
  • kliknąć ikonę Rejestracja
  • w oknie InfoTouch - konfigurator - Rejestracja zarejestrować swoją aplikację za pomocą otrzymanego pliku licencyjnego