Opcja pozwala:

    • określić, czy i które akcje programu mają być rejestrowane (informacje o wykonanych akcjach są dostępne po kliknięciu ikony Zdarzenia aplikacji na pasku narzędzi)
      Uwaga: ograniczona ilość zdarzeń w programie InfoTouch Basic
    • włączyć/wyłączyć usługę zliczania dotknięć (informacje o liczbie dotknięć są dostępne po kliknięciu ikony Licznik dotknięć na pasku narzędzi)

Uwaga: ograniczona ilość zdarzeń w programie InfoTouch BasicOprogramowanie InfoTouch konfiguracjaUwaga: usługa musi być włączona, jeżeli mają być generowane statystyki/raporty.