Aby skonfigurować wyświetlanie ofert pracy z systemu SYRIUSZ w formie niezależnej prezentacji, wykonaj poniższe kroki:


Krok 1 - Dodaj prezentację


Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:


  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Ogólne > Prezentacja
  2. W oknie po prawej stronie z listy Rodzaj prezentacji wybierz pozycję Oferty pracy
Krok 2 - Zdefiniuj obszar wyświetlania prezentacji


  1. W oknie po prawej stronie kliknij przycisk Wybierz monitor
  2. W nowym oknie, które się wyświetli wskaż monitor, na którym ma być wyświetlana prezentacja z ofertami pracy
  3. Kliknij przycisk OK.


InfoTouch Kiosk z Praca


Uwaga: w przypadku korzystania z drugiego monitora nie należy stosować jako wygaszacza ekranu pliku .SCR


Krok 3 - Skonfiguruj z systemem Syriusz


W polu Url wpisz adres wynikowego pliku .xml z systemu Syriusz


InfoTouch Kiosk z PracaKrok 4 - Zdefiniuj wygląd prezentacji


  1. Ilość jednocześnie wyświetlanych ofert pracy (podaj liczbę wierszy i kolumn)
  2. Czas wyświetlania ofert na ekranie
  3. Informacje, które mają być wyświetlane w ofertach
  4. Częstotliwość, z jaką oferty będą aktualizowane (pobieranie danych z pliku .xml)
  5. Tekst nagłówka
  6. Animacja przy wyświetlaniu ofert


InfoTouch Kiosk z Praca


Uwaga: Kolorystyka prezentacji jest zależy od aktualnie wybranej skóry. Aby zmienić kolor prezentacji należy zmienić domyślną skórę.


Krok 5


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator