Opcja umożliwia:

    • określenie, czy podczas pracy aplikacji dana operacja ma być wykonywana przy użyciu skrótów klawiaturowych (wymagana klawiatura fizyczna)
    • zdefiniowanie własnych kombinacji klawiszy dla danej operacji