W aplikacji dostępne są  dla każdego modułu następujące rodzaje tła:

  • kolor
  • grafika
  • video
  • gradient 


Aby skonfigurować tło modułu, wykonaj następujące czynności:

Krok 1 - Wybierz moduł do edycji


  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz moduł (możesz utworzyć kopię istniejącego modułu lub dodać nowy)
  • kliknij pierwszą ikonę Edytuj moduł (1)
  • w nowym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu kliknij znajdującą się na pasku narzędzi ikonę Tło (2) oprogramowanie-zmiania-tlaKrok 2 - zdefiniuj tło modułu


W nowym oknie InfoTouch - konfigurator - wypełnienie wybierz rodzaj tła:

  • Brak - wyświetlone zostanie tło z aktualnie wybranej skóry
  • Kolor - wybierz kolor z rozwijanej listy
  • Bitmapa - w polu Plik kliknij pierwszą ikonę po prawej stronie i wskaż lokalizację pliku
   Uwaga: pamiętaj, aby wszystkie dodawane w aplikacji pliki umieszczać w podkatalogu user (ikona Katalog użytkownika)
  • Plik video - j/w
  • Gradient liniowy - konfiguruj parametry gradientu w edytorze