Oprogramowanie pozwala:

  • określić widoczność tytułu każdego modułu
  • edytować jego nazwę
  • zmienić ustawienia domyślne czcionki


Określenie widoczności tytułu modułu


W nowo otwartym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu :

  • w sekcji Kontrolki zaznacz pozycję Title (1)
  • w sekcji Etykieta: Title - Właściwości (2) z rozwijanej listy Widoczność wybierz jedną z opcji:
   • Widoczny
   • Ukryty - przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce
   • Zwinięty - przycisk jest ukryty, pozostała przyciski zajmują jego miejsce
Edycja nazwy


  • w sekcji Etykieta: Title - Właściwości :
   • z rozwijanej listy Widoczność wybierz pozycję Widoczny
   • w polu Tytuł wpisz nazwę
Uwaga: jeżeli chcesz skonfigurować napisy dla różnych wersji językowych, kliknij w polu Tytuł ikonę ikona i w nowo wyświetlonym oknie wpisz tytuły dla poszczególnych wersji językowych.Zmiana domyślnych ustawień czcionki tytułu


  • w sekcji Etykieta: Title - Właściwości  kliknij link Zmień ustawienia domyślne i wprowadź zmiany