Po stworzeniu alternatywnego interfejsu dla zalogowanych użytkowników i dodaniu użytkowników aplikacji należy udostępnić w aplikacji opcję logowania.


W tym celu wykonaj poniższe czynności:


    1. Z lewego menu wybierz pozycję Ustawienia

    2. W polu po prawej stronie

  • zaznacz opcję logowanie użytkowników jest dostępne 
  • wybierz jedną z dwóch metod autoryzacji:
   • czytnik kart zbliżeniowych RFID
   • login i hasło
  • określ, czy w oknie programu ma się wyświetlać informacja o zalogowanym użytkowniku    3. Zamknij okno i zapisz wprowadzone zmianyKontent dla zalogowanych użytkowników będzie dostępny po kliknięciu przez użytkownika ikony logowania znajdującej się w każdym module aplikacji na pasku narzędzi.


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracjaW przypadku modułu Menu i Menu - siatka istnieje możliwość skonfigurowania przycisku logowania/wylogowania.

Aby udostępnić taką opcję, należy przy konfigurowaniu przycisków przyporządkować im odpowiednio akcje Zaloguj się/Wyloguj się 


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja