Ukrycie widoczności napędów uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do pulpitu, aplikacji i folderów na dysku. 


Uwaga: opcja niedostępna w wersji InfoTouch Basic


Aby ukryć napędy, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:


    • z menu po lewej stronie wybierz opcję WatchDog > System.
    • w oknie po prawej stronie kliknij zakładkę Blokowanie dostępu do napędów .
    • odznacz napędy, które mają być ukryte
    • zapisz zmiany.


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja