Krok 1


Aby uruchomić konfigurator, należy wybrać jedną z poniższych opcji:1. jeżeli pulpit Windows jest dostępny, kliknij ikonę InfoTouch Professional Configurator


konfigurator2. jeżeli uruchomiony jest program główny (aplikacja infokiosku) możesz wybrać jedną z opcji:


- kliknij ikonę Ustawienia znajdującą się w prawym górnym rogu (jeżeli jest widoczna)


InfoTouch konfigurator


lub


- skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift + Alt + C )


Krok 2


Jeżeli dostęp do konfiguratora został zabezpieczony hasłem, to wyświetlone zostanie okno logowania, w którym należy wpisać hasło (domyślnie: infotouch) i zalogować się.


Krok 3


Po uruchomieniu programu pokaże się jego okno główne (przykład dla wersji InfoTouch Professional). 


InfoTouch konfigurator