Tryb kiosk uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do pulpitu Windows, aplikacji i folderów na dysku. 


Aby uruchomić program InfoTouch w trybie kiosk (zmienić domyślną powłokę sytemu), należy wykonać następujące czynności.

Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:


    1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Ogólne.
    2. W oknie po prawej stronie w sekcji Uruchamianie aplikacji zaznacz opcję ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk].
    3. Zapisz zmianę.


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja


Krok 3


Zrestartuj system.


Uwaga: Możesz kliknąć strzałkę w lewym górnym rogu i z rozwijanej listy wybrać opcję Zakończ i zrestartuj system.