System InfoTouch umożliwia zarządzanie i monitorowanie pracy urządzeń przez użytkowników z różnymi poziomami uprawnień.

Aby dodać użytkowników obsługujących program WEB Configurator i nadać im określone uprawnienia wykonaj poniższe czynności.


Krok 1 - Na komputerze administratora uruchom program InfoTouch WEB Configurator


Opis czynności, które należy wykonać znajdziesz TUTAJKrok 2 - Stwórz użytkowników


Po uruchomieniu programu kliknij w górnym menu ikonę Użytkownicy.


infokioski zdalne zarzadzanie


Następnie wykonaj poniższe czynności:


   • w oknie InfoTouch - WEB Configurator - użytkownicy kliknij w górnym menu ikonę Dodaj
   • w kolejnym oknie InfoTouch - WEB Configurator - użytkownik wpisz dane użytkownika i opcjonalnie dodaj opis
   • wybierz pozycję z rozwijanej listy Typ użytkownika i zdefiniuj poziom uprawnień
    • Administrator - pełne uprawnienia
    • Manager - wszystkie uprawnienia oprócz możliwości zarządzania użytkownikami
    • Obserwator - możliwość podglądu danych
   • w polach Login i Hasło wpisz dane, za pomocą których użytkownik będzie się logował do programu InfoTouch WEB Configurator
   • określ termin ważności konta użytkownika


infokioski zdalne zarzadzanieKrok 3 - Przyporządkuj użytkownikowi kiosk/grupę kiosków


Kliknij zakładkę Kioski i grupy kiosków zarządzane przez użytkownika i wykonaj poniższe czynności:


   • zaznacz zarządza wszystkimi kioskami, jeżeli użytkownik ma zarządzać wszystkimi kioskami, które zostały dodane do systemu (informacje, jak dodać kioski znajdziesz TUTAJ - Krok 3)
   • kliknij przycisk Dodaj kiosk, jeżeli użytkownik ma zarządzać kioskiem/kioskami i w oknie InfoTouch Professional - WEB konfigurator - dodaj kiosk wybierz z listy kiosk/kioski
   • kliknij przycisk Dodaj grupę, jeżeli użytkownik ma zarządzać grupą/grupami urządzeń i w oknie InfoTouch Professional - WEB konfigurator - dodaj grupy kiosków przyporządkuj użytkownikowi grupę/grupy kiosków (informacje, jak tworzyć grupy kiosków znajdziesz TUTAJ)
   • kliknij przycisk OK i zamknij okno


Uwaga: Użytkownikowi można przyporządkować grupę/grupy oraz dodatkowe kioski


infokioski zdalne zarzadzanie


Uwaga: aby zmienić parametry użytkownika, kliknij w oknie InfoTouch - WEB Configurator - użytkownicy ikonę Edytuj