Oprogramowanie pozwala ukryć pasek narzędzi w każdym module aplikacji.


Aby skonfigurować opcję, wykonaj poniższe czynności:

  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz moduł (możesz utworzyć kopię istniejącego modułu lub dodać nowy)
  • kliknij pierwszą ikonę Edytuj moduł  


W nowo otwartym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu :

  • po prawej stronie w sekcji Kontrolki zaznacz pozycję Buttons (lub Górny pasek narzędzi)
  • poniżej w sekcji Właściwości wybierz jedną z opcji:
   • Widoczny
   • Ukryty - przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce
   • Zwinięty - przycisk jest ukryty, pozostała przyciski zajmują jego miejsce


oprogramowanie-infokiosk-konfiguracjaJeżeli edytujesz moduł (np. Przeglądarka internetowa), który zawiera także dolny pasek narzędzi, to aby ukryć ten pasek zaznacz pozycję BottomButtons (lub Dolny pasek narzędzi) i wykonaj czynności opisane powyżej.