Oprogramowanie pozwala określić widoczność ramki paska narzędzi w każdym module aplikacji. 


Aby skonfigurować opcję, wykonaj poniższe czynności:

    • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs użytkownika
    • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz moduł (możesz utworzyć kopię istniejącego modułu lub dodać nowy)
    • kliknij pierwszą ikonę Edytuj moduł  
    • w  nowym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu zaznacz lub odznacz opcję ukryj ramkę paska narzędzi