Opcja pozwala na określenie, czy po zdefiniowanym czasie braku aktywności użytkownika ma zostać uruchomiony wygaszacz ekranu.


Uwaga: ustawienia dotyczące powrotu aplikacji po okresie bezczynności do strony startowej (modułu domyślnego) znajdują się TUTAJ


W programie dostępne są następujące opcje wygaszacza:


  1. brak wygaszacza
  2. plik .scr
  3. galeria zdjęć
  4. odtwarzacz (opcja niedostępna w wersji InfoTouch Basic)


Uwaga: z uwagi na funkcję exportu ustawień zalecamy umieszczanie wszystkich dodawanych plików w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch. Aby otworzyć ten podkatalog kliknij ikonę Katalog użytkownika znajdującą się na górnym pasku narzędzi


Wskazówka: z uwagi na potencjalne problemy z odtwarzaniem plików nazwy plików /folderów nie powinny zawierać:

  • spacji
  • polskich znaków diakrytycznych
  • " / \ < > ? : * |'!
  • znaków wpisywanych przy użyciu klawisza Ctrl
  • nazwy kończących się spacją lub kropkąAby skonfigurować parametry wygaszacza w zależności od wybranego formatu, wykonaj poniższe czynności:


Opcja 1. Brak wygaszacza ekranu


Jeżeli wygaszacz ekranu ma być wyłączony, należy z rozwijanej listy Typ wygaszacza wybrać pozycję brak


Opcja 2. Plik .scr


Wykonaj poniższe czynności:


  • podaj czas bezczynności, po którym wygaszacz ma zostać uruchomiony
  • z rozwijanej listy Typ wygaszacza wybierz pozycję Uruchom plik wygaszacza [scr]
  • wskaż lokalizację pliku (w polu Plik wygaszacza kliknij pierwszą ikonę po lewej stronie)
  • opcjonalnie zdefiniuj pliki dla innych wersji językowych (w polu Plik wygaszacza kliknij drugą ikonę i nowym oknie wskaż lokalizację plików dla poszczególnych wersji językowych)


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracjaW przypadku pracy na wielu monitorach wygaszacz w formie pliku .scr zostanie uruchomiony na tym monitorze, na który został zaprojektowany (z reguły jest to monitor zdefiniowany w systemie jako wyświetlacz główny).


Opcja 3. Galeria zdjęć


Wykonaj poniższe czynności:


  • podaj czas bezczynności, po którym wygaszacz ma zostać uruchomiony
  • z rozwijanej listy Typ wygaszacza wybierz pozycję Galeria zdjęć z podanego katalogu
  • określ obszar wyświetlania wygaszacza
  • w polu Katalog wskaż lokalizację katalogu (kliknij pierwszą ikonę po lewej stronie)
  • opcjonalnie zdefiniuj katalogi dla innych wersji językowych (kliknij drugą ikonę i nowym oknie wskaż lokalizację katalogów dla poszczególnych wersji językowych)
  • w polu Czas wyświetlania obrazu określ czas wyświetlania poszczególnych obrazów z galerii


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracjaOpcja 4. Odtwarzacz


Wykonaj poniższe czynności:


  • podaj czas bezczynności, po którym wygaszacz ma zostać uruchomiony
  • z rozwijanej listy Typ wygaszacza wybierz pozycję Odtwarzacz
  • określ obszar wyświetlania wygaszacza
  • kliknij link Dodaj odtwarzacz i wykonaj czynności opisane TUTAJ


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja


Uwaga: jeżeli w listy zostanie tej opcji żaden odtwarzacz nie zostanie dodany lub zaznaczony jako aktywny, to w aplikacji po okresie bezczynności zostanie wyświetlony czarny ekran.