Aby umożliwić wyświetlanie ofert pracy z systemu SYRIUSZ podczas bezczynności kiosku, wykonaj poniższe kroki:


Krok 1 - Dodaj wygaszacz ekranu


Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:


  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Ogólne > Wygaszacz ekranu
  2. W oknie po prawej stronie w polu Czas oczekiwania wpisz, po jakim czasie braku reakcji użytkownika (bezczynności kiosku) ma się włączyć wygaszacz ekranu
  3. Rozwiń listę Typ wygaszacza i wybierz pozycję Oferty pracyInfoTouch Kiosk z PracaKrok 2 - Wybierz monitor


W przypadku zastosowania w infokiosku wielu monitorów opcja umożliwia zdefiniowanie, czy wygaszacz z ofertami pracy ma się uruchamiać na wybranym monitorze, czy na całym dostępnym obszarze


InfoTouch Kiosk z Praca


Uwaga: Jeżeli nie zostanie wybrany żaden monitor (Obszar: 0,0,0,0) wygaszacz ekranu nie będzie widoczny.Krok 3 - Skonfiguruj z systemem Syriusz


W polu Url wpisz adres wynikowego pliku .xml z systemu Syriusz


InfoTouch Kiosk z PracaKrok 4 - Zdefiniuj wygląd wygaszacza


  1. Ilość jednocześnie wyświetlanych ofert pracy (podaj liczbę wierszy i kolumn)
  2. Czas wyświetlania ofert na ekranie
  3. Informacje, które mają być wyświetlane w ofertach
  4. Częstotliwość, z jaką oferty będą aktualizowane (pobieranie danych z pliku .xml)
  5. Tekst nagłówka
  6. Animacja przy wyświetlaniu ofert


InfoTouch Kiosk z Praca


Uwaga: Kolorystyka prezentacji jest zależy od aktualnie wybranej skóry. Aby zmienić kolor prezentacji należy zmienić domyślną skórę.


Krok 5


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator