Aby udostępnić użytkownikom możliwość wysyłania wybranych ofert pracy na dowolny adres e-mail, uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:

Krok 1 - Wybierz przycisk z ofertami pracy


    1. W oknie edytora modułu zaznacz przycisk z ofertami pracy (informacje, jak skonfigurować przycisk znajdziesz TUTAJ)
    2. Kliknij ikonę Edytuj parametry modułu znajdującą się po prawej stronie pozycji Oferty pracy wybranej z rozwijanej listy Moduły


InfoTouch Kiosk z Praca


Krok 2 - Udostępnij opcję wysyłania ofert pracy


W nowo wyświetlonym oknie Oferty pracy - InfoTouch kiosk z Pracą - konfigurator zaznacz opcję pozwól wysłać ofertę na skrzynkę e-mail.


Uwaga: aby wiadomości mogły być wysyłane, należy wcześniej skonfigurować parametry serwera SMTP. Informacje, jak to zrobić znajdziesz TUTAJInfoTouch Kiosk z Praca


Krok 3


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator