Oprogramowanie umożliwia definiowanie tekstu i plików, które mogą być dołączane do każdej wiadomości e-mail. 


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Jeśli chcesz udostępnić tę funkcji, wykonaj następujące kroki: 

  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Email -> Wysyłanie wiadomości
  • w polu po prawej stronie wpisz tekst (będzie widoczny w stopce każdej wiadomości) 
   Uwaga: jeżeli chcesz skonfigurować napisy dla różnych wersji językowych, kliknij w polu Tekst ikonę ikona i w nowo wyświetlonym oknie wpisz teksty dla poszczególnych wersji językowych.
  • kliknij przycisk Dodaj załącznik i dodaj pliki, które mają być dołączane do każdej wysyłanej wiadomości
   Uwaga: pamiętaj, aby wszystkie dodawane w aplikacji pliki umieszczać w podkatalogu user (ikona Katalog użytkownika)Jeżeli wystąpiły problemy z wysyłaniem wiadomości przy użyciu domyślnej metody, zmień metodę w sekcji Metoda wysyłania wiadomości