Oprogramowanie InfoTouch Professional umożliwia wyświetlanie alternatywnego kontentu/interfesju dla zalogowanych użytkowników. 


Poszczególnym osobom i/lub grupom użytkowników mogą być przyporządkowane różne kontenty.


Aby w aplikacji udostępnić alternatywny kontent dla zalogowanych użytkowników, należy wykonać poniższe kroki:

    1. Stworzyć interfejs dla zalogowanych użytkowników - zobacz TUTAJ
    2. Dodać użytkowników aplikacji - zobacz TUTAJ
    3. Udostępnić opcję logowania użytkowników - zobacz TUTAJ