System InfoTouch umożliwia zarządzanie kioskami przez Internet. Oferowany system pracuje w architekturze klient – serwer. Komunikacja między klientem a serwerem nie wymaga stałego łącza. Aplikacja pozwala na monitoring terminali zarówno przy połączeniu stałym, jak i w tzw. trybie rozłączonym, kiedy terminal łączy się z serwerem w ustalonych okresach czasu. W procesie zdalnego zarządzania wykorzystywane są protokoły HTTP i FTP (domyślne porty - 80 i 21). Komunikacja między kioskami a serwerem jest szyfrowana i odbywa się na poziomie aplikacji.


W celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu zarządzanie odbywa się przez aplikację typu "windows desktop" InfoTouch WEB Configurator


Aby skorzystać z opcji zarządzania infokioskami przez internet, należy dodatkowo wybrać jedną z dwóch opcji usług serwerowych:

      • zakup oprogramowania serwerowego - InfoTouch Server
      • dzierżawa - InfoTouch Cloud


Krok 1 - Zainstaluj oprogramowanie serwerowe


Zainstaluj na serwerze oprogramowanie InfoTouch Server zgodnie ze wskazówkami zawartymi TUTAJ.


Jeżeli korzystasz z usług na naszym serwerze (InfoTouch Cloud) wykonaj tylko dalsze kroki.


Krok 2 - Skonfiguruj infokioski


Udostępnij i skonfiguruj opcję zdalnego zarządzania w każdym infokiosku. W tym celu wykonaj czynności opisane TUTAJ


Krok 3 - Skonfiguruj ustawienia w aplikacji administratora


Na komputerze administratora zainstaluj i uruchom program InfoTouch WEB Configurator. Następnie skonfiguruj ustawienia w programie zgodnie ze wskazówkami zawartymi TUTAJ.