System InfoTouch pozwala na zdalne zarządzanie infokioskami z dowolnego komputera pracującego w tej samej sieci lokalnej. Opcja wymaga dodatkowego oprogramowania dla administratora - InfoTouch LAN Configurator


Aby udostępnić funkcjonalność, wykonaj następujące czynności:

Krok 1 - Skonfiguruj infokioski


Wykonaj czynności opisane TUTAJ


Krok 2 - Skonfiguruj ustawienia w aplikacji administratora


Na komputerze administratora zainstaluj i uruchom program InfoTouch LAN Configurator. Następnie skonfiguruj ustawienia w programie.