Jeżeli po instalacji na serwerze Windows oprogramowania InfoTouch Server wystąpi potrzeba zmiany serwerów SQL i FTP wykonaj poniższe kroki:


Krok 1


Na serwerze uruchom program itServerSettings.exe


Krok 2


W oknie InfoTouch Server Settings wykonaj poniższe czynności:


      • kliknij przycisk Read settings, aby wczytać dotychczasowe ustawienia serwerów


Serwer będzie dostępny pod adresem: http://IPSERWERA/ALIAS/, gdzie:

IPSERWERA – adres serwera

ALIAS– wartość wprowadzona w polu Alias grupy IIS


      • wprowadź nowy URL


Uwaga: Należy wpisać taki url, pod jakim będzie widziany serwer z komputera z tej sieci (kiosk lub WEB Configurator). Jeżeli jest używany inny port niż domyślny, to należy nr tego portu zawrzeć w adresie url (http://W.X.Y.Z:PORT/.../)infokioski zdalne zarzadzanie