W programie istnieje możliwość tworzenia kopii ustawień, które mogą być archiwizowane i wykorzystywane ponownie w danym kiosku (np. przy aktualizacji oprogramowania) lub importowane do innych kiosków. Plik z ustawieniami aplikacji można dołączyć również do zgłoszenia serwisowego.


Ważne: aby eksportować ustawienia aplikacji z nowymi danymi np. obrazami lub dokumentami, wszystkie dodawane w aplikacji pliki powinny zostać umieszczone w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch. Pliki znajdujące się poza podkatalogiem są wyświetlane podczas konfiguracji, ale nie są dodawane do kopii ustawień.


Aby wykonać kopię ustawień aplikacji wykonaj poniższe czynności:

Krok 1


Uruchom program InfoTouch Configurator


Krok 2


Upewnij się, czy wszystkie dodawane wcześniej pliki (obrazy, dokumenty) zostały umieszczone w podkatalogu user. Dostęp do tego podkatalogu można uzyskać po kliknięciu ikony Katalog użytkownika na górnym pasku narzędzi. 

InfoTouch konfiguracja


Wskazówka: z uwagi na potencjalne problemy z odtwarzaniem plików nazwy plików /folderów nie powinny zawierać:

    • spacji
    • polskich znaków diakrytycznych
    • " / \ < > ? : * |'!
    • znaków wpisywanych przy użyciu klawisza Ctrl
    • nazwy kończących się spacją lub kropką


Krok 3


Kliknij ikonę Export znajdującą się na górnym pasku narzędzi.


InfoTouch kopia ustawien


Zapisz plik wygenerowany plik archiwum (*.itarch).