Uwaga: opcja niedostępna w wersji InfoTouch Basic

Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:


    • z menu po lewej stronie wybierz opcję WatchDog -> System
    • w oknie po prawej stronie Ustawienia systemu w zakładce Ogólne zaznacz opcję zablokuj CMD
    • zapisz zmiany


InfoTouch Watchdog


 


---------------------------------------------------------------------------------