Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:


    • z menu po lewej stronie wybierz opcję WatchDog
    • w oknie po prawej stronie zaznacz opcję ukryj pasek zadań
    • zapisz zmiany